Kategoria: Publicystyka

Treści, które nijak nie pasowały do żadnej innej kategorii, niemniej dla poznania wnętrza Afryki odgrywają niezaprzeczalną rolę.

0

Wojna domowa w Mali a wojna z terroryzmem.

Polityka prowadzona przez państwa tzw. zachodu wobec reszty świat opiera się albo na bardzo dużej dozie złej woli albo konkretnym i partykularnym interesie, albowiem w każdym z tych przypadków człowiek...