Twoja Przygoda

Żukowem do Lipeckiej Krainy. Jaworniki.

Góry Sanocko-Turczańskie leżą na bezpośrednim przedpolu Bieszczad i należą do tzw. Beskidów Lesistych. Obecnie pasmo przecina granica polsko-ukraińska a najwyższy szczyt, Magura Łomniańska (1024 m n.p.m.) leży już po drugiej stronie. Jaworniki (909 m n.p.m.) to najwyższy szczyt pasma Żukowa, i zarazem najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich po naszej stronie granicy. Na tym odcinku grzbiet Żukowa stanowi wododział europejski, rozdzielający zlewisko Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Wszystkie cieki wodne dawnej Krainy Lipeckiej leżą w dorzeczu Dniestru, w granicach Polski leży obecnie tylko niewielka część dawnej ekonomii, z wsiami Lipiem, Michniowcem i Bystrem. Dolina Lipecka dziś zdaje się być „daleko od szosy”, nie dojeżdża tutaj żaden autobus, a gdzie tylko nie spojrzeć – dookoła góry. Zachowało się tutaj wiele zabytków kultury materialnej , dwie przepiękne cerkwie w Michniowcu i Bystrem, a przy nich oczywiście cmentarze. W obu wsiach po dziś dzień stoją dziesiątki kamiennych, przydrożnych krzyży.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *