Twoja Przygoda

ZIEMIA

Wycieczki piesze, szyte na miarę. Dla każdego coś miłego. Jedno- i wielodniowe.

WODA

Wycieczki kajakowe i packraftowe o różnym stopniu trudności. Jedno- i wielodniowe.

WIATR

Wiatr we włosach i szuter pod kołami. Tereny wokół Mucznego nadają się świetnie do turystyki rowerowej. Tej bardziej zaawansowanej też.

OGIEŃ

Bieszczady i Pogórze na końskim grzbiecie? Zapraszamy zarówno na krótkie jak i kilkudniowe wyprawy.

✫ ODLEGŁOŚĆ: ok. 10 km
✫ CZAS PRZEJŚCIA: pół dnia
✫ TRUDNOŚĆ: 2/5 (zimą więcej)

Zakole Sanu w okolicy Dydiowej to miejsce nadzwyczaj urocze. Od strony „ukraińskiej” z trzech stron oddzielone rzeką, od strony „polskiej” zaś – górą, Dydiowską Kiczerą... Czytaj dalej...

✫ ODLEGŁOŚĆ: ok. 20 km
✫ CZAS PRZEJŚCIA: cały dzień
✫ TRUDNOŚĆ: 3/5 (zimą więcej)

Zakole Sanu pomiędzy Dydiową a Żurawinem to teren całkowicie bezludny, prawdziwe królestwo wilka, niedźwiedzia i innego dzikiego zwierza. Nasza trasa powiedzie po części jego śladem... Czytaj dalej...