✫ ODLEGŁOŚĆ: ok. 20 km
✫ CZAS PRZEJŚCIA: cały dzień
✫ TRUDNOŚĆ: 3/5 (zimą więcej)

Zakole Sanu pomiędzy Dydiową a Żurawinem to teren całkowicie bezludny, prawdziwe królestwo wilka, niedźwiedzia i innego dzikiego zwierza. Nasza trasa powiedzie po części jego śladem, poprzez pozarastane już dzisiaj polany, na których dymiły niegdyś kominy najbardziej na południe położonego przysiółka Żurawina, Połonińskiego. Bez trudu odnajdziemy zdziczałe drzewa owocowe, uważać należy na przydomowe piwniczki, tudzież inne pozostałości wsi.  Pamięć o ludziach przywiedzie osamotniony krzyż, najprawdopodobniej za sprawą leśniczego A. Bartnika uratowany i przeniesiony w obecne miejsce w czasie budowy drogi. 

Wieś lokowana nad Sanem na prawie wołoskim już przed rokiem 1444 przy starym handlowym szlaku prowadzącym z Sanoka przez Chrewt, Lutowiska, Żurawin, Borynię i Komarniki ku Przełęczy Tucholskiej, a dalej poprzez Mukaczewo aż do Siedmiogrodu. Szlak ten znany był od stuleci o czym zaświadczyć mogą znaleziska archeologiczne w postaci rzymskich monet („Antoninus” z czasów cesarza Antonina Piusa (138-161) w Żurawinie, sto denarów rzymskich z lat 98-192 w sąsiedniej Boryni) czy dwunastu brązowych mieczy w nieodległych Komarnikach.

Podczas wycieczki pracować będziemy dużo z mapą i kompasem, poznamy podstawy topografii i nawigacji w terenie. By w pełni skorzystać z walorów szkoleniowych wycieczki zabrać należy zatem dobrą mapę turystyczną i kompas. Będzie z pewnością okazja zobaczyć tropy i ślady tutejszej zwierzyny, być może przydarzy się nam nawet jakieś spotkanie? Postaramy się wsłuchać w las, a mamy na to wiele sprawdzonych sposobów, którymi chcemy się z Wami podzielić.

UWAGA! Na niektórych wycieczkach istnieje możliwość zorganizowania obiadu w terenie, w wersji „z kociołka”. Dajcie znać jeżeli jesteście zainteresowani.