✫ ODLEGŁOŚĆ: ok. 20 km
✫ CZAS PRZEJŚCIA: cały dzień
✫ TRUDNOŚĆ: 3/5

Zakole Sanu pomiędzy Dydiową a Żurawinem to całkowicie bezludny obecnie teren, prawdziwe królestwo wilka, niedźwiedzia i innego dzikiego stworzenia. Powędrujemy więc jego śladami poprzez pozarastane już dzisiaj polany, na których niegdyś stały chaty przysiółka nazwanego Połonińskiem. Pośród bujnych obecnie zarośli odnaleźć można wciąż przydomowe piwniczki a o żyjących tutaj przed laty ludziach przypomni osamotniony krzyż. Wieś lokowana była na prawie wołoskim już przed rokiem 1444 nad Sanem, przy starym handlowym szlaku prowadzącym z Sanoka przez Chrewt, Lutowiska, Żurawin, Borynię i Komarniki ku Przełęczy Tucholskiej, a dalej poprzez Mukaczewo aż do Siedmiogrodu. Szlak ten znany był od wielu stuleci o czym zaświadczyć mogą znaleziska archeologiczne w postaci rzymskich monet (“Antoninus” z czasów cesarza Antonina Piusa (138-161) w Żurawinie, sto denarów rzymskich z lat 98-192 w sąsiedniej Boryni) czy dwunastu brązowych mieczy w nieodległych Komarnikach.

Podczas wycieczki będzie okazja nauczyć się pracy z mapą i kompasem, poznamy też podstawy topografii i nawigacji w terenie. Dlatego też by w pełni skorzystać z wycieczki warto zabrać ze sobą dobrą mapę turystyczną i kompas. Na pewno będzie też okazja poznać tropy i ślady tutejszej zwierzyny, zazwyczaj wyraźnie widoczne jeśli tylko umie się uważnie patrzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *