Powstaje Liberland, 47 kraj Europy!

W dniu 13 kwietnia 2015 roku na pograniczu Serbii i Chorwacji proklamowane zostało powstanie nowego państwa – Wolnej Republiki Liberlandu. Prezydentem nowo powstałego kraju został Vít Jedlička, konserwatywny czeski polityk w przeszłości startujący nawet w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii byłego prezydenta Vaclava Klausa.

Liberland, 47 organizm państwowy w Europie!

Powstanie republiki o powierzchni 7 km2 było możliwe w wyniku dotąd nie zakończonych ustaleń granicznych pomiędzy republikami Serbii i Chorwacji, krótko mówiąc jest to kolejna reperkusja rozpadu Jugosławii i wynikłych z niego konfliktów zbrojnych na Bałkanach. Terytorium położone na zachodnim brzegu Dunaju teoretycznie należy do Serbii, choć fizycznie teren ten nie jest obecnie kontrolowany przez żadne z państw. W wyniku podziału Jugosławii na granicznym Dunaju istniało przynajmniej kilka tego rodzaju obszarów, jednak ich status został już obecnie uregulowany. O Liberlandzie jednak (nazywanym też czasem Gornja Siga) wszyscy zapomnieli! W związku z tym, że żadne z sąsiadujących państw nie wysuwa żądań co do tego terytorium, na tej ziemi niczyjej – terra nullius – 13 kwietnia utworzono nowe terytorium państwowe, Liberland. Republika konstytucyjna z elementami demokracji bezpośredniej rządzi się hasłem „Żyj i pozwól żyć innym” a językami urzędowymi są angielski i czeski.

Terytoria sporne pomiędzy Serbią a Chorwacją lub o nieustalonym dotąd statusie.

Obywatelem Liberlandu może zostać każdy człowiek szanujący innych ludzi i ich opinie, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, orientację czy religię. Powinien także szanować własność prywatną, która z założenia jest nienaruszalna. Niemile widziane są osoby o przekonaniach faszystowskich, komunistycznych i powiązanych z innymi ekstremistycznymi grupami oraz karane w przeszłości za przestępstwa kryminalne.

Wciągnięcie na maszt flagi Liberlandu, z tyłu Pałac Prezydencki.

Jak zostać obywatelem Wolnej Republiki Liberlandu? Czytaj tutaj: www.liberland.org/en/about/

Liberland na mapie Europy.

Może wybierzemy się tam na majówkę?! 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *