Żukowem do Lipeckiej Krainy. Jaworniki.

Pasmem Żukowa ku lipeckiej krainie. Góry Sanocko-Turczańskie położone na północnym przedpolu Bieszczadu tworząc zwarty masyw rozciągający się od Sanoka aż po ukraińską Turkę i stanowią część większej grupy, tzw. Beskidów Lesistych, znajdujących się w pozostałej części na terytorium Ukrainy. Obecna granica państwowa biegnie w okolicy Michniowca i Bystrego, w związku z czym najwyższy szczyt opisywanego […]