Żukowem do Lipeckiej Krainy. Jaworniki.

Pasmem Żukowa ku lipeckiej krainie. Góry Sanocko-Turczańskie położone na północnym przedpolu Bieszczadu tworząc zwarty masyw rozciągający się od Sanoka aż po ukraińską Turkę i stanowią część większej grupy, tzw. Beskidów Lesistych, znajdujących się w pozostałej części na terytorium Ukrainy. Obecna granica państwowa biegnie w okolicy Michniowca i Bystrego, w związku z czym najwyższy szczyt opisywanego […]

Borowa (Góry Wałbrzyskie)

Borowa ma 853 metry wysokości i jest najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich. Ktoś kiedyś pomierzył Chełmiec wraz z wieżą ustawioną na szczycie i wyszło mu 869 metrów n.p.m. Jednak sam szczyt mierzy sobie tych metrów jedynie 851.