Beniowa, w turczańskim powiecie(…)

„Ludności ma 361, w tem rzym. kat. 7, gr. kat. 306, izraelitów 48” (pisownia oryginalna). Dalej nie mniej zawile, moim zdaniem chodzi jednak o parafię Beniowa: